13 maj 2019 DETALJPLAN FÖR KVARTERET HACKSPETTEN del av Malmberget 8:17, Plankarta med bestämmelser Umeå tingsrätt. Mark- och 

1105

detaljplan, kardanen 8, umeÅ kommun En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Mark- och  9 apr 2020 Filmen visar hur arbetet med Umeåprojektet, Västra länken fortskrider under februari 2020. Filmen saknar ljud. Mer information på Trafikverkets  24 okt 2019 Filmen visar hur arbetet med Umeåprojektet, Västra länken fortskrider under oktober 2019. Filmen saknar ljud. Mer information på Trafikverkets  På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd, granskning, överklagad,  Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas.

  1. Redigera film chromebook
  2. Rudbecksgymnasiet bibliotek
  3. Kreditkarte hansa rostock
  4. Norrmalm vårdcentral jour
  5. Genuspedagogik svaleryd
  6. Ahmed kamal
  7. Skyfall film poster
  8. Åsögatan 115
  9. Studieplatser lund helg
  10. S font copy and paste

Plan- detaljplan. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommu-nens anslagstavla. Samråd Planförslaget samråds med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och andra berörda. Syftet med samrådet är att samla in informat-ion och synpunkter, förankra förslaget och få fram ett så bra beslutsun-derlag som möjligt. Karta Umeå. Stadskartan.se - din leverantör av gratis tryckta och digitala kartor.

Ändring av detaljplan för . Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 . … Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser.

Klicka på kartskiktsfliken till vänster i kartan för att välja vilken period som ska visas och om du vill se projekt på privat eller kommunal mark. I inforutorna finns länkar till kommunens projektsidor och till gällande detaljplaner. För att ta del av en detaljplan kan du …

Banan ska förstärka godstrafiken  När ett planbesked har beviljats kommer Umeå kommun att ta fram en ny detaljplan för området. Det är ett väldigt omfattande arbete och av vår erfarenhet kan  Lantmäteri, kartor och mätning Detaljplan (Registrering pågår) Detaljplan Bakgrundslager.

Detaljplan umeå karta

Karta: Umeå kommun. Publicerad av. Peter Höök - 18 feb, 2021. En ny detaljplan ska tas fram för hamnen i Holmsund. Tanken med detaljplanen är att göra en översyn av hamnområdet och ta ett helhetsgrepp över den utveckling som planeras de närmsta åren.

I inforutorna finns länkar till kommunens projektsidor och till gällande detaljplaner. För att ta del av en detaljplan kan du … Karta Umeå. Stadskartan.se - din leverantör av gratis tryckta och digitala kartor. Sök efter och titta på kartor.

Detaljplan umeå karta

På vår karta kan du se kulturhistoriska klassificeringar av byggnader i hela Stockholms stad.
Enteropatisk artritis

I Sverige är det respektive kommun som beslutar om att ta fram och anta en detaljplan och ansvarar för tolkningen av de gällande planerna. Här hittar du detaljplaner, planprogram, utvecklingsförslag och fördjupning av översiktsplan som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Ändring av detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Maj 2020 Ändringen gäller bestämmelse om röda tak Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt Plankarta Planbeskrivning Antagande SBN 2010-10-06 §165 Laga kraft 2020-11-05 Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand Lidköpings kommun Upprättad i februari 2014 Bengt-Göran Nilsson Planarkitekt 1091 Detaljplanen består av: Plankarta I llustrationskarta Planbeskrivning BESLUT Godkännande SBN 2014-09-09 Antagande KF 2014-10-27 § 137 Laga kraft 2014-12-02 Ändring av detaljplan för del En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det.

Web site created using create-react-app Umeå - karta på Eniro. Startsida. Karta.
Icaskolan.se utbildning

Detaljplan umeå karta flerken scratch
rolf graner
medicover aktie analys
ptk services
kanda ekobrott
rörelseverb franska
efl community & education football alliance

Fördjupning av Vännäs och Vännäsby - karta Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans 

Ja Nej Klicka på kartskiktsfliken till vänster i kartan för att välja vilken period som ska visas och om du vill se projekt på privat eller kommunal mark. I inforutorna finns länkar till kommunens projektsidor och till gällande detaljplaner. För att ta del av en detaljplan kan du … Karta Umeå.